Polityka Jakości Grupy Maflow

Misją Grupy Maflow jest być rozpoznawanym jako światowy lider w zakresie dostarczania przewodów gumowych i kompleksowych rozwiązań dla przepływu płynów i gazów w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych, odgrywając istotną rolę dla rynku, rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczeństwa w celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy, zadowolenia klientów oraz rozwoju zawodowego współpracowników.

Jako główny cel Grupa Maflow stawia sobie przede wszystkim powrót do pozycji lidera na rynku europejskim oraz rozwój na rynkach wschodzących w dziedzinie systemów przewodzenia płynów i gazów w branży samochodowej.

Poniższe cele są nadzorowane i doskonalone przez system zarządzania jakością Grupy Maflow:

- satysfakcja klienta
-​ satysfakcja finansowa
satysfakcja jakościowa
satysfakcja personelu
satysfakcja dostawców

Aby osiągnąć te cele Grupa Maflow określa środki i wskazuje zadania dotyczące działań ujętych w Planie Strategicznym Spółki oraz identyfikuje plany udoskonaleń; działania Grupy zmierzają bezpośrednio do osiągania wyników określonych w planach strategicznych we wszystkich procesach aż do łańcucha dostawców.

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN