Zarządzanie Jakością

W ostatnich latach wymagania i oczekiwania klientów w przemyśle motoryzacyjnym znacząco się zmieniły. Konkurencja na rynku stała się bardziej agresywna pod względem jakości, kosztów oraz dostaw. Producenci samochodów kładą coraz większy nacisk na jakość produktów otrzymywanych od swoich dostawców. Na rynku konkurencyjnym, gdzie firmy rywalizują o klientów, zadowolenie klienta postrzegane jest jako główny cel i stało się kluczowym elementem strategii biznesowej.

Bezpośrednie wsparcie klienta w dążeniu do doskonałości oraz chęć wykraczania poza oczekiwania naszych klientów, pomaga nam spełnić wszystkie wymagania. Doskonałość oznacza perfekcję we wszystkim co robimy: doskonałe planowanie, doskonałe wykonanie, doskonała komunikacja, a przede wszystkim doskonałe części. Przejawia się to poprzez konsekwentne dostarczanie produktów wysokiej jakości do naszych klientów.

Oczekuje się od nas braku jakichkolwiek nieprawidłowości, dostarczania produktów wolnych od wad, bezbłędnej realizacji dostaw na czas oraz natychmiastowej reakcji na wszystkie sprawy. Spełnianie tych oczekiwań umacnia nasze stosunki, zwiększa satysfakcję klienta oraz wpływa na utrzymanie i rozwój naszej działalności.

Wszystkie zakłady produkcyjne Maflow zostały certyfikowane przez TUV Nord jako spełniające międzynarodowe standardy jakości ISO 16949, ogólnoświatowy standard opracowany przez International Automotive Task Force (IATF), grupę wiodących światowych producentów i organizacji handlowych. Certyfikat ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji oraz, jeśli dotyczy, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją.

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN