2015-09-03

Drugi Bieg Maflow- Perła Paprocan

W niedzielę 18 października 2015 pracownicy Maflow po raz drugi wezmą udział w zawodach „Perła Paprocan” organizowanych przez Tyskie Stowarzyszenie Sportowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach.

Ideą Biegu Maflow jest promowanie zdrowej rywalizacji oraz aktywności fizycznej połączonej z integracją i współpracą.

Do udziału zachęcamy każdego pracownika niezależnie od kondycji fizycznej.

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN