Historia Grupy Maflow

Historia Grupy MAFLOW sięga roku 1935, kiedy to powstała firma „Manuli” zajmująca się produkcją węży gumowych służących przemieszczaniu różnego rodzaju płynów w obrębie przewodów hydraulicznych. Początki działalności w sektorze automotive sięgają z kolei roku 1983, kiedy to „Manuli” wspólnie z firmą „Uniroyal” zakupiło europejską część przedsiębiorstwa „Stratoflex” – jednego z wiodących producentów przewodów klimatyzacyjnych. Następnie w roku 1990 nabyto 33% udziałów firmy „Murray Europe”, głównego dostawcy przewodów klimatyzacyjnych i wspomagania kierownicy dla „Fiat Auto”, zaś po ośmiu latach zakupiono dodatkowe 48,5% udziałów przedsiębiorstwa, co dało skumulowany udział w wysokości 81,5%, by w roku 1999 nabyć wszystkie pozostałe udziały „Murray Europe”.

W latach 90-tych XX w. nastąpił gwałtowny rozwój Grupy poprzez: dalsze przejęcia przedsiębiorstw powiązanych z produkcją przewodów klimatyzacyjnych, otwarcie zakładu w Santander (Hiszpania) oraz przeniesienie produkcji we Francji do nowego zakładu o powierzchni 20 000 mkw., zlokalizowanego w Chartres. Ostatnie dziesięciolecie ubiegłego wieku zostało zwieńczone ekspansją firmy poza Europę – w roku 1998 powstał zakład produkcyjny w Curitibie (Brazylia).

W roku 2000 z Grupy wyłoniła się dywizja „Manuli Automotive”, produkująca przewody na potrzeby producentów samochodów, ponadto maszyny i urządzenia znajdujące się we włoskim zakładzie w „Ascoli Piceno” (produkcja przewodów gumowych) zostały dedykowane wyłącznie na potrzeby branży automotive.

Początki działalności w Polsce sięgają roku 2000, kiedy władze Grupy podjęły decyzję o budowie zakładu produkcyjnego w KSSE w Tychach. Pierwotnie zakład zajmował powierzchnię 3800 mkw., która w rok później została przeszło dwukrotnie rozbudowana do 9500 mkw., zaś w roku 2003 do blisko 12 000 mkw.

W roku 2002 podjęto decyzję o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Holandii („Manuli Auto Holland” N.V.) i przeniesieniu stamtąd produkcji do zakładu w Polsce, gdzie w roku 2003 zdecydowano o otwarciu drugiego zakładu produkcyjnego o powierzchni 12 000 mkw., zlokalizowanego w Chełmku. Po trzech latach zadecydowano o budowie 2 zakładu produkcyjnego w Chełmku, tym razem o powierzchni ok. 5400 mkw., produkującego wyroby gumowe (przewody gumowe przeróżnych kształtów). Produkcja w trzecim zakładzie opierała się na surowcach dostarczanych z Włoch i była skierowana zarówno do innych przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy, jak i podmiotów zewnętrznych.

W 2004 roku władze „Manuli Rubber Industries” podjęły decyzję o sprzedaży dywizji automotive „Funduszowi ILP”, należącemu do prywatnych oraz instytucjonalnych inwestorów. Po dwóch latach „Manuli Automotive Group” zmieniło więc nazwę – na MAFLOW, który w lutym 2007 roku zakupił Grupę „Codan” – światowego producenta przewodów klimatyzacyjnych i gumowych.

Jeszcze w 2008 roku Grupa Maflow-Codan posiadała zakłady w Europie (Włochy, Francja, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania) oraz w Chinach, Brazylii, Argentynie, Meksyku, Korei, Tajlandii, Malezji. Jednakże spadek zamówień w motoryzacji jaki miał miejsce na przełomie 2008 i 2009 roku sprawił, że zadłużona Grupa nie sprostała nowym realiom, przez co wiele zakładów Maflow weszło w proces upadłości lub procesy im pokrewne. Wiosną 2009 Grupa Maflow została uznana przez Sąd jako Spółka w Upadłości Likwidacyjnej.

Dnia 10 sierpnia 2010 roku notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych Boryszew S.A. sfinalizował umowę nabycia przedsiębiorstwa Maflow Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Tym samym tyska spółka, obecnie funkcjonująca pod nazwą Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, stała się częścią jednej z największych grup przemysłowych w Polsce.

W kolejnych miesiącach Boryszew dokonał dalszych przejęć spółek z Grupy Maflow:

  1. Włoska Spółka Maflow BRS została założona w wrześniu 2010 roku, a 1 października nabyła zespoły przedsiębiorstw od spółki Maflow S.p.A. w Administracji Nadzwyczajnej i zespoły przedsiębiorstw od spółki Man Servizi S.r.l. w Administracji Nadzwyczajnej.

  2. Zakład Maflow zlokalizowany w Hiszpanii (w pobliżu Santander) został zakupiony w dniu 8 października 2010 roku.

  3. Oddział Maflow w Brazylii został nabyty w dniu 29 października 2010 roku przez Maflow BRS.

  4. Podobnie jak oddział w Brazylii, tak i Spółka zlokalizowana w Chinach została zakupiona 29 października przez Maflow BRS.

  5. Dodatkowo 6 grudnia 2010 roku Boryszew poinformował o przejęciu Oddziału we Francji.

  6. W kwietniu 2011 roku została założona spółka w Indiach.

Po przejęciu wszystkich zakładów przez grupę Romana Karkosika, Maflow nabrało nowych możliwości, co stało się początkiem dla pozyskania coraz większej liczby klientów oraz nowych projektów dla wszystkich fabryk na świecie. Działając w kierunku nieustannego kreowania pozytywnego wizerunku firmy oraz poprawy jakości i zyskowności projektów, dbamy o intensywną modernizację zakładów i standaryzację na poziomie całej Grupy. Jednym z ważniejszych etapów modernizacji w ostatnim czasie było zamknięcie zakładu w Trezzano Sul Naviglio, co nastąpiło w styczniu 2013 roku ze względu na jego nierentowność.

Doskonalenie rozwoju Grupy osiągamy także poprzez wdrażanie programów naprawczych dla jednostek w Brazylii, Francji i Chinach, a także modyfikację struktury grupowej, czy poszukiwanie potencjalnych lokalizacji pod budowę nowych zakładów. Ponadto poszukujemy innych kierunków rozwoju w oparciu o produkty istniejące w ramach Grupy Boryszew. Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem linii produkcyjnej i sieci dystrybucji dla produktów marki Borygo w zakładzie w Hiszpanii.

Od 2012 Maflow nawiązało współpracę z polskimi uczelniami wyższymi takimi jak AGH w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. W swoje działania wplatamy innowacyjność - jako pierwsi na świecie wdrażamy projekt uruchomienia automatycznej linii montażowej przewodów klimatyzacyjnych. Projekt ten jest realizowany w hiszpańskim zakładzie w ramach współpracy z koncernem Volkswagen.

 

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN