NCBR – INNOTECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uznało innowacyjność kolejnego projektu realizowanego przez konsorcjum Maflow – Akademia Górniczo-Hutnicza – Instytut Spawalnictwa, przyznając dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744”. W projekcie tym konsorcjum naukowe wraz z Maflow opracowywać będzie rozwiązania przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym, który jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego od obecnie stosowanego. ID projektu: 245357. Nr umowy  PBS3/B5/43/2015.

W ramach programu Innotech III, Maflow w konsorcjum z AGH uzyskało dofinansowanie do badań prowadzonych w ramach ścieżki programowej IN-TECH dla projektu pt.: Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego” – ID projektu: 225688.

 

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN