Marco Frittoli

Marco Frittoli
Dyrektor Zakładu Maflow Italy

Marco Frittoli pełni funkcję Dyrektora Zakładu Maflow Italy i odpowiada za jego działalność operacyjną. Z Maflow Italy związany jest od 2006 roku. W latach 2006 – 2011 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Maflow Italy w Ascoli Piceno, a od 2011 objął również stanowisko Dyrektora nieistniejącego już Zakładu Maflow Italy w Trezzano sul Naviglio.

Od maja 2012 pełni też dodatkowo funkcję Administratora Maflow BRS.

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN