Stażyści

Jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni i jeszcze nie posiadasz bogatego doświadczenia zawodowego, a legitymujesz się znajomością języków obcych i chcesz się rozwijać w prężnie działającej, międzynarodowej Firmie zgłoś się do nas na płatny program stażowy. Z pewnością docenimy Twoją osobowość, możliwości rozwoju, inicjatywę, otwartość i kreatywność.

Wypełnij formularz aplikacyjny oraz dołącz do niego swoje CV. Być może właśnie Ty dołączysz do grona naszych pracowników!

Staż można odbyć w następujących działach:

- Techniczny
- BHP
- IT
- HR
- Finanse
- Zakupy
- Logistyka
- Jakość
- Utrzymanie Ruchu


 

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN